ประกันชั้น 1 ก็รู้สึกต้องจ่ายเบี้ยแพงไป ประกันชั้น 3 ที่เบี้ยถูกที่สุดก็คิดว่าความคุ้มครองไม่น่าจะครอบคลุมเพียงพอ สนใจประกันชั้น 2 แต่ก็ไม่รู้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้จึงอยากมาแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จักกับประกันรถยนต์ชั้น 2 จากรู้ใจ ว่าคุ้มครองอะไรกันบ้าง และเหมาะสำหรับใครค่ะ และสามารถเปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ ได้ที่ไหน

  1. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม โดยทางบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือความเสียหายจากรถยนต์ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว โดยจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งค่ะ
  2. คุ้มครองกรณีรถยนต์ไฟไหม้ ทั้งการไหม้จากตัวรถยนต์เองหรือไหม้จากสาเหตุอื่น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งค่ะ
  3. คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้งค่ะ
  4. คุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้ ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งค่ะ
  5. สำหรับการคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย มีทั้งค่ารักษาพยาบาลสำหนับอุบัติเหตุขณะที่อยู่ในรถยนต์ กำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถค่ะ โดยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะ ซึ่งรวมทั้งค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงค่ะ
  6. คุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือเท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร ซึ่งคุ้มครองตามจำนวนเงินตามกรมธรรม์ ชดใช้การเอาประกันสูงสุดไม่เกิด 100,000 บาทต่อคนค่ะ
  7. คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ที่ถูกตำรวจสอบสวนและควบคุมตัวไว้เพื่อทำการดำเนินคดีในกรณีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับบาทดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งบริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยที่ยินยอมให้ประกันตัว ซึ่งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จากรู้ใจ หวังว่าเพื่อนๆ น่าจะพอเห็นภาพกันบ้างแล้วนะคะว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากเปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ สามารถเช็คได้ที่ https://www.roojai.com/car-insurance/ หรือโทร 02 582 8888 ได้เลยค่ะ